Мастера тайцзицюань семьи У (Хао)

 1. У Дэнцин (Цзиюй), У Жуцин (Цжотан), У Хэцин (Юйсян)
  1. Ян Баньхоу
  2. Ли Чэнлунь (Цисюань)
   1. Ли Баочэнь (старший сын)
    1. Ли Фуинь (Цзиу) (сын)
     1. Ли Чжэнфань (сын)
      1. Ши Лэй
      2. Ван Ваньшэн
      3. Тан Чэнши
     2. Хо Мэнкуй
      1. Ли Юнкан
       1. Ли Синьфан
   2. Ли Баохуань (Синьфу) (третий сын)
   3. Ма Цзинбо
   4. Гэ Шуньчэн
  3. Ли Цзинлунь (Ию)
   1. Гэ Фулай
    1. Гэ Сяньчжай
     1. Гу Инькэ
   2. Ли Баолянь (Шицюань) (старший сын)
    1. Ли Хуайинь (Цзыгу) (старший сын)
     1. Ли Гуанфань (сын)
    2. Ли Танъинь (Хуанань) (второй сын)
     1. Ли Цзинфань
      1. Сунь Цзяньго
     2. Ли Дишэн
      1. Го Шоувэнь
   3. Ли Баожан (Сюньчжи) (второй сын)
    1. Ли Чиинь (Цзэтан) (сын)
     1. Ли Сюйфань (сын)
    2. Чжао Юньюань
    3. Вэй Пэйлинь
     1. Вэй Гаошэнь
    4. Лю Мэнби
    5. Яо Цзицзу
     1. Хо Вэйчуань
   4. Хао Хэ (Вэйчжэнь)
    1. Ван Пэннянь (Яньцзю)
     1. Ван Цзунгуй (второй сын)
     2. Чжао Юйлинь
     3. Лю Юйсян
      1. Лю Тяньюн
    2. Ли Бинь (Шэндуань), Хань Вэньмин (Циньсянь), Хао Чжунтянь
     1. Ван Дэчунь
     2. Хо Вэньчжан
     3. Ван Дэгуй
     4. Ван Ваньцин
     5. Ван Дяньу
     6. Ван Сюэчжэн (Бицин)
     7. Чэнь Эньлу
     8. Ян Цзе
     9. Ян Цзысю
     10. Чжан Дэлу
     11. У Вэньхань
      1. Лю Ци
      2. Юй Чжэньли
       1. Ян Мин
      3. Гао Ляньчэн
       1. Ван Юн
       2. Гао Цзянь
       3. Гао Ин
      4. Ван Цзиньмин
      5. Пан Дамин
       1. Ван Цзюнь
       2. Ли Мэйбо
       3. Цуй Юн
      6. Ян Баоань
       1. Шао Чжэнь
      7. Ван Гоцян
      8. Се Чжэнли
      9. Тянь Сяньда
      10. Му Ялин
      11. У Цзяньцунь
      12. Чжан Чэнъи
      13. Ло Чживэй
      14. Ван Вэньчжи
      15. Цзэн Юйфу
      16. Вэй Цинчуань
      17. Лю Шицзунь
      18. Чан Шуфань
      19. Цяо Баочжу
      20. Пэй Кэцин
      21. Юй Гэнгэн
      22. Чжан Хунлэ
      23. Инь Цзянь
      24. Пу Хэн
      25. Ли Му
      26. Люй Шуфан
      27. Лю Янь
      28. Цяо Нин
      29. Чжоу Цун
      30. Цзинь Сяопэн
      31. Лю Цзянь
      32. Лю Хуайчунь
      33. Юй Лэй
      34. У Цюн (внучка)
     12. Чэнь Гу'ань
      1. Ма Чунъу
      2. Нин Гочжэнь
      3. Ван Фулу
      4. Дан Минчжэнь
      5. Гун Вэньчао
      6. Ван Чуньфу
      7. Чу Шучэн
      8. Чжан Шубин
      9. Ван Гэнси
      10. Тянь Жувэнь
      11. Гао Ляньчэн
      12. У Бэйли
      13. Су Фэнлин
      14. Гэн Инкэ
      15. Ван Хуаминь
      16. Чжао Чэншунь
      17. Кун Фаньхай
      18. Ли Пэйцзян
      19. Кун Сянхэн
      20. Чэнь Шудао
      21. Чэнь Шумин
      22. Чэнь Шуи
      23. Чэнь Шуго
     13. Чэнь Эньлу
     14. Ян Цзе
     15. Ян Цзысюй
     16. Чжан Дэлу
     17. Ма Жун
      1. Жэнь Фулинь
      2. Дин Цзинтань
      3. Ма Чжэньшэн
      4. Вэнь Юйсян
    3. Чжан Чжэньцзун (Юйсюянь)
     1. Чжан Шици
     2. Чжан Яньху
     3. Ду Сюаньчжи
     4. Ци Цунчжоу
     5. Яо Цзицзу
      1. Цзинь Цзинчэн
      2. Хо Вэйчуань
      3. Ху Фэнмин
      4. Чжун Чжэньшань
     6. Вэй Пэйлинь
     7. Цзя Пу
      1. Ма Цзяньцю
      2. Хуан Цзяньсинь
      3. Вэнь Юйсянь
      4. Чжао Сяокан
      5. Ван Шухуа
      6. Инь Сяньин
      7. Чжан Хунци
      8. Лю Сюхуа
      9. Вэй Юймэй
    4. Ли Фуинь (Цзиу)
    5. Фань Няньцзу
    6. Шэнь Укуй
    7. Шэнь Вэнькуй
    8. Ма Иншу (Тунвэнь)
    9. Ван Цихэ
     1. Лю Жэньхай, Ван Цзинфан
      1. Тань Фэнлинь
    10. Ян Чжигао
     1. Чэнь Минцзе
      1. Ван Шаньдэ
     2. Лю Чанчунь
    11. Сунь Фуцюань (Лутан)
     1. Сунь Цзяньюнь
    12. Ли Сянъюань (Цзинцин, Баоюй)
     1. Ши Фэнчунь
     2. Дун Вэнькэ
     3. Ли Цзяньсин
     4. Хао Гэнфу
     5. Гуан Букун
     6. Чжай Синбан
     7. У Чжаоцзи
      1. Ли Чанъюань
      2. Цяо Хунцин
    13. Хао Вэньгуй (Юэжу) (второй сын)
     1. Хао Мэнсю (Шаожу) (сын)
      1. Хао Сянжун (племянник)
      2. Пу Гунда
     2. Хао Чжэньцзэ (племянник)
     3. Сюй Чжэнь
     4. Чжан Шии
Hosted by uCoz